Tuyển sinh Cao đẳng

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG

1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh

Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp (tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định);  Đối với các ngành sư phạm chỉ xét tuyển những thí sinh không bị khuyết tật, dị dạng; thí sinh ĐKXT phải có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Kiên Giang (riêng ngành Công nghệ thông tin và Tiếng Anh (TM – DL), Trường tuyển cả những thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các tỉnh lân cận).

2. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

Stt Ngành Mã ngành Tổ hợp môn thi/ xét tuyển Chỉ tiêu
1. Các ngành sư phạm
1.1 Giáo dục Mầm non 51140201 M05:Văn, Năng khiếu, Sử 60
M06:Văn, Năng khiếu, Toán
M07:Văn, Năng khiếu, Địa
1.2 Giáo dục Tiểu học 51140202 A00:Toán, Lý, Hóa 75
C00:Văn, Sử, Địa
D01:Toán, Văn, Tiếng Anh
1.3 Sư phạm Toán – Tin 51140209 A00:Toán, Lý, Hóa 20
A01:Toán, Lý, Tiếng Anh
A02:Toán, Lý, Sinh
1.4 Sư phạm Sinh – Hóa 51140213 A02:Toán, Lý, Sinh 20
B00:Toán, Hóa, Sinh
D08:Toán, Sinh, Tiếng Anh
1.5 Sư phạm Ngữ văn 51140217 C00:Văn, Sử, Địa 20
D14:Văn, Sử, Tiếng Anh
D15:Văn, Địa, Tiếng Anh
1.6 Sư phạm Sử – Địa 51140218 C00:Văn, Sử, Địa 20
C03:Văn, Toán, Sử
D14:Văn, Tiếng Anh, Sử
1.7 Sư phạm Tiếng Anh tiểu học 51140231 D01:Văn, Tiếng Anh, Toán 20
D14:Văn, Tiếng Anh, Sử
D15:Văn, Tiếng Anh, Địa
2. Ngành ngoài sư phạm
2.1 Công nghệ thông tin 6480201 A00:Toán, Lý, Hóa 24
A01:Toán, Lý, Tiếng Anh
A02:Toán, Lý, Sinh
2.2 Tiếng Anh (Thương mại – Du lịch) 6220206 D01:Văn, Tiếng Anh, Toán 24
D14:Văn, Tiếng Anh, Sử
D15:Văn, Tiếng Anh, Địa

3. Phương thức xét tuyển

a. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia 2018 theo tổ hợp 03 môn.

* Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn 1 + Điểm thi môn 2 + Điểm thi môn 3 + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)

Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non chỉ xét 02 môn văn hóa (xem mục I.2), môn 3 (năng khiếu) thí sinh thi các nội dung: Đọc, Kể diễn cảm và Hát nhạc (điểm năng khiếu có hệ số 2).

b. Phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn.

* Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm TB năm lớp 12 môn 1 + Điểm TB năm lớp 12 môn 2 + Điểm TB năm lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)

Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non chỉ xét 02 môn văn hóa (xem mục I.2), môn 3 (năng khiếu) thí sinh thi các nội dung: Đọc, Kể diễn cảm và Hát nhạc (điểm năng khiếu có hệ số 2).

c. Phương thức 3: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung cả năm.

* Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển = [Điểm TB chung năm lớp 12] x 3 + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)

Đối với ngành Giáo dục Mầm non lấy [điểm TB chung năm lớp 12] x 2 thay cho 02 môn văn hóa (xem mục I.2), môn 3 (năng khiếu) thí sinh thi các nội dung: Đọc, Kể diễn cảm và Hát nhạc (điểm năng khiếu có hệ số 2).

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành sư phạm

– Phương thức 1: ngưỡng chất lượng đầu vào theo xác định của Bộ GD&ĐT.

– Phương thức 2 và phương thức 3:

Trường xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. 

5. Thời gian thi năng khiếu và xét tuyển

Đợt 1

* Phương thức 1: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ dự thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với ngành không thi năng khiếu, xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

+ Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Sau khi thi THPT Quốc gia, thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 28/6/2018 đến hết ngày 10/7/2018;

Ngày thi năng khiếu dự kiến: 11/7/2018.

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển đợt 1 vào ngày 06/8/2018.

* Phương thức 2 và phương thức 3: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường CĐSP Kiên Giang.

 + Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 28/6/2018 đến khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

+ Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Sau khi thi THPT Quốc gia, thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 28/6/2018 đến hết ngày 10/7/2018;

Ngày thi năng khiếu dự kiến: 11/7/2018.

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển đợt 1 vào ngày 06/8/2018.

* Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt 1 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 12/8/2018 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

 

Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh nộp phiếu ĐKXT (Phương thức 1) hoặc hồ sơ ĐKXT (Phương thức 2, 3) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trường CĐSP Kiên Giang.

Đợt bổ sung 1

      – Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 07/8/2018 đến hết ngày 20/8/2018;

      – Đối với ngành Giáo dục Mầm non: thí sinh đăng ký thi năng khiếu đợt bổ sung 1 tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 07/8/2018 đến hết ngày 20/8/2018;

      Ngày thi năng khiếu: 21/8/2018.

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển đợt bổ sung 1 vào ngày 22/8/2018.

* Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt bổ sung 1 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 25/8/2018 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

Đợt bổ sung 2

      – Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 26/8/2018 đến hết ngày 04/9/2018.

      – Đối với ngành Giáo dục Mầm non: thí sinh đăng ký thi năng khiếu đợt bổ sung 2 tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 26/8/2018 đến hết ngày 04/9/2018;

      Ngày thi năng khiếu: 05/9/2018.

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển đợt bổ sung 2 vào ngày 06/9/2018.

* Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt bổ sung 2 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 09/9/2018 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

Đợt bổ sung 3

– Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 10/9/2018 đến hết ngày 19/9/2018.

– Đối với ngành Giáo dục Mầm non: thí sinh đăng ký thi năng khiếu đợt bổ sung 3 tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 10/9/2018 đến hết ngày 19/9/2018;

Ngày thi năng khiếu: 20/9/2018.

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển đợt bổ sung 3 vào ngày 21/9/2018.

* Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt bổ sung 3 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 24/9/2018 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

Sau đó nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ thông báo các đợt xét tuyển tiếp theo, mỗi đợt xét tuyển kéo dài khoảng 12 ngày.

6. Thủ tục đăng ký xét tuyển cao đẳng

– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1:

+ Đợt 1: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ dự thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đợt bổ sung: Thí sinh sử dụng mã số ghi trong giấy chứng nhận kết quả thi của mình điền vào Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu phụ lục đính kèm) để ĐKXT. Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển tại Trường hoặc qua bưu điện.

– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2 và phương thức 3, hồ sơ gồm:

      1- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu phụ lục đính kèm);

      2- Bản sao Học bạ (có công chứng);

      3- Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);

      4- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận TN tạm thời có công chứng);

      5- Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú (có công chứng);

      6- Bản sao Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có) (có công chứng).

 

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

Địa chỉ: Số 449, Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang.

Điện thoại: 0297.3865498; Fax: 0297.3913762

Email: phongdaotao@cdspkg.edu.vn       Website: www.cdspkg.edu.vn