Thông báo nhập học các lớp liên thông

THÔNG BÁO

Các lớp liên thông hè năm 2018 tập trung học từ ngày 5/6/2018, thông tin chi tiết trong file đính kèm